Zásady pronájmu

NÁJEMNÍ SMLOUVA

Jakmile si vyberete šaty, Petra Designs vás bude kontaktovat ohledně podrobností a cen. Po komunikaci bude poskytnuta nájemní smlouva s příslušnými cenami, poplatky a termíny.

Zákazník se zavazuje zaplatit plnou cenu pronájmu za dobu pronájmu 5 dnů (7 dnů u nelokálních objednávek) nebo dohodnutý počet dnů.

Pro rezervaci každého šatu je třeba zaplatit zálohu ve výši 100 $, která bude připsána k celkové ceně pronájmu.

Půjčovné v plné výši je splatné 7 dní před akcí.

Vratná kauce v plné výši formou šeku bude zadržena až do vrácení šatů.

U šatů odložených na událost je nutné 7denní zrušení. Pokud nebude dodrženo 7denní zrušení, záloha propadá a je nevratná.


Petra Designs přijímá platby v hotovosti, osobním šekem, pokladním šekem nebo přes PayPal nebo Zelle. Proveďte prosím šeky splatné na Petra Polak.

DOPLŇUJÍCÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. Šaty musí být vráceny do „datu splatnosti“.
 2. Zákazník je odpovědný za pozdní poplatky ve výši 100,00 USD za den až do plné hodnoty šatů, pokud šaty nevrátí včas.
 3. Vrácení kauce je podmíněno pozdními poplatky a škodami způsobenými neoprávněnými úpravami.
 4. Drobné opravy budou vyžadovat dodatečné srážky z kauce a zákazník může být požádán o zaplacení dalších poplatků, pokud poškození přesáhne zálohu, ale nepřesáhne plnou hodnotu šatů.
 5. V případě vrácení poškozených šatů budou opravy účtovány zákazníkovi; nepřekračovat plnou hodnotu šatů.
 6. Zákazník souhlasí s tím, že nebude měnit oděv bez výslovného písemného souhlasu Petra Designs.
 7. Petra Designs nenese odpovědnost za jakékoli poruchy šatníku, skóre z tanečních sálů nebo zranění, ke kterým může dojít v důsledku poruchy šatníku.
 8. Na nákup šatů specifických pro půjčené šaty mohou být účtovány poplatky za půjčení.
 9. Používání jakýchkoliv opalovacích přípravků, které špiní šaty, je zakázáno. Pokud jsou šaty vráceny potřísněné, budou účtovány poplatky až do plné hodnoty šatů, pokud šaty nepřijdou čisté.
 10. Všechny šaty se půjčují ve stavu „TAK JAK JSOU“.
 11. Zákazník se zavazuje zaplatit všechny příslušné poplatky spojené s pronájmem.
 12. Zákazník se po akci nesmí pokoušet šaty vyčistit. Za čištění šatů odpovídá Petra Designs a poplatek za čištění je zahrnut v ceně pronájmu.